सबै बेहोशी नशा पिएर / Sabai Behoshi Nasha

➤Music - Bhaktaraj Acharya 
➤Lyrics - Bhaktaraj Acharya

सबै बेहोशी नशा पिएर, बिना पिएरै बेहोश छु म।
अरु निर्दोषी माया भुलेर, बिना भुलेरै दोषी छु म.

सपना फुटेर, आँसु बनेछ, त्यो आँसु फेरी व्यथा बनेछ
आँसुका थोपा मोती बनेर, उदास मनको कथा भनेछ

सुनसान बगरमा आँधी चलेछ, फैलेर आँधी चाहना बनेछ
न अटेर माया अन्जुली भरेर, ढलपल आँखा सागर भुलेछ