रामेश श्रेष्ठ (Raamesh Shrestha)

गाई त बाँध्यो / Gai Ta Bandhyao Dhungro Ma

➤Singer - Raamesh/ Manjul
➤Music - Raamesh/ Manjul
➤Lyrics - Raamesh/ Manjul

गाई त बाँध्यो ढुङ्ग्रोमा मोही छैन, मोही छैन
गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन
गरिबको बोल्दिने कोही छैन, कोही छैन
गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन

रातो भाले धुरीमा करायो, करायो
गरिबको चमेली निद सबै हरायो
गरिबको निद सबै हरायो, हरायो
गरिबको चमेली निद सबै हरायो

धनीलाई धनमाथि धनै छ, धनै छ  
गरिबलाई चमेली रिनमाथि रिनै छ
गरिबलाई रिनमाथि रिनै छ , रिनै छ
गरिबलाई चमेली रिनमाथि रिनै छ 

धनहुनेलाई छँदैछ चइन, चइन 
गरिबलाई चमेली लाग्दछ ऐन
गरिबलाई लाग्दछ ऐन, ऐन
गरिबलाई चमेली लाग्दछ ऐन

दुधैकुण्ड पानीको सराबर, सराबर
हुनुपर्छ चमेली सबैलाई बराबर
हुनुपर्छ सबैलाई बराबर, बराबर
हुनुपर्छ चमेली सबैलाई बराबर

गाउँ गाउँ बाट / Gau Gau Bata Utha Basti

➤Singer - Raamesh/ Rayan
➤Music - Shyam Tamot
➤Lyrics - Shyam Tamot

गाउँ गाउँ बाट उठ, बस्ति बस्ति बाट उठ x 2
यो देशको मुहार, फेर्न लाई उठ x2

(हातमा कलम हुनेहरू, कलम लिएर उठ
बाजा बजाउन जान्नेहरू, बाजा लिएर उठ) x 2
गाउँ गाउँबाट उठ, बस्ती बस्तीबाट उठ x 2
यो देशको मुहार फेर्नलाई उठ x 2

(हातमा औजार हुनेहरू औजार लिएर उठ
साथमा केही नहुनेहरू आवाज लिएर उठ) x 2
गाउँ गाउँबाट उठ, बस्ती बस्तीबाट उठ x 2
यो देशको मुहार फेर्नलाई उठ x2

No comments: