Maya Garne Ko Narayan Gopal Lyrics

 माया गर्नेको चोखो माया / Maya Garne Ko Chokho Maya

➤ Singer – Narayan Gopal
➤ Music – Narayan Gopal 
➤ Lyrics – Kali Prasad Rijal
(Re-record: Ram Krishna Dhakal & Lochan Bhattarai)

माया गर्नेको चोखो माया पनि देखियो
बाचा गर्नेको बाचा बन्धन पनि देखियो

फूल सुकुमार छ, निस्पाप छ। 
कोमल भन्थे, कोमल भन्थे
फूलको धारले रेटेको पनि देखियो

रोइरोई नछुटिने, कसम खानेले, कसम खानेले
हाँसी-हाँसी कसम तोडेको पनि देखियो

प्रेम वरदान हो, दुइ आत्माको 
संगम भन्थे, संगम भन्थे
कोहीकोही ले त आत्मा बेचेको पनि देखियो

सबको भगवान छ, भगवानले 
हेर्छन भन्थे, हेर्छन भन्थे
तिम्रो भगवानले हेरेको पनि देखियो

No comments: